Nkom åtvarar Telenor: Kan ikkje stengje ned koparnettet