Lufthansa har betalt tilbake krisestøtte før fristen