foto
Teiknar for hand: Oddleiv Hauge likar best å teikne for hand. Mesteparten av dei 940 oppdraga han har hatt gjennom sine 32 år som arkitekt på Eid er teikna for hand. Foto: Tormod Flatebø

Oddleiv har tre openberre lidenskapar – familien, jobben og fotballklubben Brann