Nye hotellskisser: - Vi har gått betydeleg ned på høgda

foto