Oppgradering av Strynefjellstunnel og meir asfaltering