–Ein alvorleg situasjon for det lokale næringslivet