Koronatiltak sørgde for meir enn halvering i talet på overnattingar i mars