Regjeringa endrar kompensasjonsordninga for bedriftene