Brot i statsoppgjeret – lønnsoppgjeret går til mekling

foto