Kina: Semje med USA om plan for nedtrapping av toll