Pandemien har gjort mange barn foreldrelause i USA