Legemiddelverket: Alvorleg med 62 blodpropptilfelle i Europa