Regjeringa ber FHI om å revurdere vaksinestrategien