Boeing opprettar kompensasjonsfond for pårørande etter dødsulykker