Mina Gerhardsen nye sjef i Nasjonalforeningen for folkehelsa