Lagmannsretten endrar ikkje eiga avgjerd om å sette til side frifinninga til juryen av Eirik Jensen