Statsadvokaten avgjer om nokon blir stilte til ansvar etter dødsulykke i barnehage