Bustøttemottakarar får minst 2.950 kroner ekstra for å betale straumrekninga