–Administrasjonen meiner at kjøpekontrakta sin intensjon og vilkår er oppfylt

foto
Kristine Dahl, assisterande kommunedirektør (nr. 2 frå venstre) svarar på spørsmål frå Gunn Sande. Til venstre kommunedirektør Åslaug Krogsæter. Foto: Arkivfoto Tormod Flatebø