Reiser ut av kommunen for å ha det sosialt og diskutere korleis styrke tillit

foto