73-åring må i fengsel etter at barnehagebarn fann eksplosiv og våpen