Hemmelege tilleggskrav frå SV: Vil binde regjeringa til meir enn budsjett