Budsjettmøta held fram: – Det er reell politisk usemje