Næringslivet er største kjelda til forsøpling i Noreg

foto