Jegerforbundet ber folk melde frå om sjuke eller døde fuglar i naturen

foto