Meiner at Stad kommune bør vurdere buplikt og konsesjon på bustad- og fritidsbustad

foto