– Det vert nødvendig å vurdere ei justering av skulekrinsar og talet på barnehagar

foto