Møte med fiskeriministeren om skipstunnelen på Stad