Statens vegvesen brukar intelligente brøytestikker på fire norske fjellovergangar

foto