I dagens kommunestyremøte vert det mellom anna presentasjon av rapport om barnehage- og skulestruktur i Stad kommune, som Agenda Kaupang har laga.   Her kan du sjå og høyre kva som går føre seg på dagens møte.