Folk har framleis høg tillit til norske institusjonar