Minst 16 skadd i bussulykke på motorveg i Tyskland