Operasjonar stansa ved fleire sjukehus i Helse vest