Samordna opptak: For tidleg å seie om søkjarrush siste dag skapte problem