Total trekkjer ut alle tilsette frå gassprosjekt i Mosambik