Stor måling spår massivt fleirtal til Boris Johnson ved valet