Røe Isaken diskuterte biltoll med den amerikanske handelsministeren