Guvernør: Situasjonen har vorte meir alvorleg i Tokyo