5.000 nordmenn har søkt om opphald i Storbritannia