10,7 prosent er registrerte som arbeidssøkjarar hos Nav