Helsedirektoratet: Utviklingshemma kan ikkje nektast besøk