Sjukepleiarforbundet skuffa og forundra over rapporten