Legemiddelverket håpar å få fleire detaljar frå EMA onsdag