Svensk partileiar blir kalla inn til politiavhøyr i ærekrenkingssak