Kontrollkomiteen samla for å diskutere Nav-skandalen