Det er viktig at vi held oppe gode kommunale tenester