Vurderer bruk av tunnelmassar til utbetring av fylkesvegar

foto