Politisk status eitt år før kommunestyrevalet

foto