Vindkraftselskap får nei til utbygging på Bremangerlandet

foto