– Toalettfasilitetar er grunnleggande for godt omdømme i kommunen